Belluxe Reliability

เบลลักซ์ เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจเครือข่ายที่ใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยเจตนารมณ์ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน แบรนด์เบลลักซ์ ได้สร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจที่โดดเด่น ซึ่งสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพเป็นที่รู้จักด้วยพลังการตลาดจากผู้แทนจำหน่ายอิสระทั่วโลก

แบรนด์เบลลักซ์ อุทิศตัวให้กับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน ในขณะเดียวกันก็หยั่งรากธุรกิจที่มั่นคงด้วยพันธะสัญญาในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การริเริ่ม และคุณธรรม

Belluxe Thailand

เพราะเล็งเห็นแนวโน้มและศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจขายตรงแบรนด์เบลลักซ์ ได้เข้ามาเปิดดำเนินการในประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ในนามบริษัท เบลลักซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทย โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในการดูแลสุขภาพและความงาม และโอกาสทางธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งจะเป็นหนทางสู่จุดหมายสูงสุดในชีวิตของแต่ละคน

เบลลักซ์ ประเทศไทย ตระเตรียมความพร้อมนานัปการเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้แทนจำหน่ายชาวไทยทั้งในด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ สื่อธุรกิจอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย และบริการที่เป็นหนึ่งจากพนักงานซึ่งผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี

ปัจจุบัน เรามีศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อให้บริการด้านการจำหน่ายสินค้า รับสมัครผู้แทนจำหน่ายใหม่ สอบถามข้อมูลและจัดการประชุมสัมมนา

สำนักงานใหญ่และศูนย์บริการผู้แทนจำหน่าย เบลลักซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่และศูนย์บริการผู้แทนจำหน่าย เบลลักซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส ชั้น30 บี ห้อง B3002
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กทม. 10900
วันที่จดทะเบียน แบรนด์เบลลักซ์ ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560056510
ได้รับการจดทะเบียนและอนุญาตให้ทำตลาดแบบตรงจาก สคบ. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560
เลขที่ สคบ. 0312/15298

MD’s Quote

สำหรับ แบรนด์เบลลักซ์ เราประเมินความสำเร็จของธุรกิจ จากรายได้ของสมาชิกมากกว่าที่จะวัดความสำเร็จจากผลกำไรของบริษัทด้วยวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการในอนาคต แบรนด์เบลลักซ์ เดินหน้าทุ่มเทให้กับการวิจัยซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อคงความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี พันธะสัญญาที่เข้มแข็งนี้จะกำเนิดแนวความคิดใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ขึ้น

error: Content is protected !!